Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen. De informatie op deze website wordt door BS Sennenhonden met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. BS Sennenhonden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

BS Sennenhonden doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij BS Sennenhonden. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BS Sennenhonden niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van BS Sennenhonden. BS Sennenhonden zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar haar oordeel slecht verdraagt met de naam en reputatie van BS Sennenhonden, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.


BS Sennenhonden
Betty Sikkema

 

© 2008-2012 BS Sennenhonden - Meppel
Bandit Balou Laresheems' Bhodi Aido Aykos von Gelor Citta von Bännlifluh Brando Floris

Eerstvolgende evenement in de agenda

Natuurlijk Speuren met je hond - Praktijkspeuren
Datum: 26 februari 2018
Tijd: 10:00 uur - 12:30 uur